Ehliyet İçin Gerekli Evraklar

Ehliyet için Gerekli Belgeler;

 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Bir adet diploma fotokopisi veya 1 Adet öğrenci belgesi
 • Sağlık Raporu 
 • Sabıka Kaydı
 • Kimlik Fotokopisi

SRC Belgesi için Gerekli Belgeler

 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Bir adet diploma fotokopisi veya 1 Adet öğrenci belgesi
 • Sabıka Kaydı
 • Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

Yabancı Uyruklular İçin;

 • Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de kalma süresinin iki aydan az olmadığının belgelenmesi (İkametgah tezkeresi)
 • Öğrenim belgesi noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Sağlık Raporu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
Scroll to Top