ÜDY Belgeleri

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlala görev yapan kişilerin alması gereken belgedir. En Az Lise Mezunu olmanız ODY almanızda yeterlidir.
 • Üdy 1 Belgesi: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
 • Üdy 2 Belgesi: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
 • Üdy 3 Belgesi: Uluslararası Eşya-Yük Taşımacılığı
 • Üdy 4 Belgesi: Yurtiçi Eşya-Yük Taşımacılığı

Muafiyet İçin İstenen Evraklar

 • Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
 • Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 • Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
 • T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,
 • Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

  İstenen Evraklar;

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
     Scroll to Top